https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/30Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/5Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/6Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/10Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/11Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/12Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/13Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/15Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/16Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/14Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/18Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/21Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/23Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/26Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/27Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/29Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/31Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/3Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/40Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/41Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/42Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/43Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/44Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/45Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/46Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/47Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/49Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/52Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/53Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/54Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/56Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/57Svadba-Monika-a-Martin.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/66Svadba-Monika-a-Martin.jpg

Monika a Martin

Title:

Description:

https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/30Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/5Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/6Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/10Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/11Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/12Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/13Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/15Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/16Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/14Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/18Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/21Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/23Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/26Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/27Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/29Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/31Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/3Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/40Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/41Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/42Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/43Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/44Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/45Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/46Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/47Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/49Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/52Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/53Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/54Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/56Svadba-Monika-a-Martin-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/57Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/66Svadba-Monika-a-Martin-540x533.jpg

Monika a Martin

Svetlo ružová svadobná výzdoba pre Moniku a Martina doplnená elegantnými vysokými striebornými svietnikmi sa niesla v znamení jednoduchosti a elegancie. V rovnakých tónoch sme pripravili pierka pre svadobných hostí, svadobnú kyticu pre nevestu Moniku, kytičky pre svadobné maminky i candy bar s nádhernými koláčikmi a ovocím.

Category
Svadby