https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/13Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/34Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/25Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/26Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/27Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/29Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/31Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/32Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/33Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/35Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/58Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/59Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/100Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/101Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/102Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/103Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/105Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/106Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/2Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/9Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/10Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/23Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/7Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/109Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/132Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/142Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/135Svadba-Sabinka-a-Lukáš.jpg

Sabina a Lukáš

Title:

Description:

https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/13Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/34Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/25Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/26Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/27Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/29Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/31Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/32Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/33Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/35Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/58Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/59Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/100Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/101Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/102Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/103Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/105Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/106Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/2Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/9Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/10Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/23Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/7Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/109Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/132Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/142Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/135Svadba-Sabinka-a-Lukáš-540x533.jpg

Sabina a Lukáš

Jemná prírodná svadba Sabinky a Lukáša. Celá svadobná výzdoba je ladená v prírodných tónoch zelene, doplnená jemne ružovou, fialovou a bielou, drevom a čistotou skla. V rovnakých tónoch sme pripravili svadobnú kyticu pre nevestu Sabinku, pierka pre hostí, košíčky pre malé družičky, svadobný obrad i candy bar.

Category
Svadby