https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/45Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/37Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/40Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/48Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/49Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/56Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/64Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/71Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/72Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/80Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/89Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/96Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/104Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/106Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/118Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/127Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/138Royal-gastro-candy-bar.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/113Royal-gastro-candy-bar.jpg

Candy bar pre Royal Gastro

Title:

Description:

https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/45Royal-gastro-candy-bar-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/37Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/40Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/48Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/49Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/56Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/64Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/71Royal-gastro-candy-bar-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/72Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/80Royal-gastro-candy-bar-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/89Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/96Royal-gastro-candy-bar-540x533.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/104Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/106Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/118Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/127Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/138Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg
https://dreamevent.sk/wp-content/uploads/2018/10/113Royal-gastro-candy-bar-540x540.jpg

Candy bar pre Royal Gastro

Na želanie pre Vás vytvoríme candy bar z luxusných slovenských dezertov priamo v svadobnej sále. Jednotlivé dezerty, torty, prípadne ovocie alebo čokoládovú fontánu dozdobíme kvetinami v tóne celej výzdoby. Vaši hostia budú očarení nielen krásou ale aj dokonalou chuťou počas celého večera.

Category
Candy bary